Ứng dụng phổ biến trong thể loại này
4
Foodie - Camera cho cuộc sống
Foodie - Camera cho cuộc sống 4.00 Chỉnh sửa ảnh - video
5
B612 - Beauty & Filter Camera
B612 - Beauty & Filter Camera 4.00 Chỉnh sửa ảnh - video
6
SODA - Natural Beauty Camera
SODA - Natural Beauty Camera 4.00 Chỉnh sửa ảnh - video